بی اختیاری ادراری

بی اختیاری ادراری 

بی اختیاری ادراری موقعی پیش می آید که شخص کنترل مثانه خود را از دست میدهد. 

با افزایش سن، ماهیچه هایی که مثانه را پشتیبانی می کنند ممکن است ضعیف شوند که می تواند منجر به بی اختیاری ادرار شود.

 

 

 

انواع بی اختیاری ادرار

بی اختیاری اورژانسی

شخص احساس ادرار شدید و ناگهانی داشته و احتمال ریزش ادرار وجود دارد.

 

بی اختیاری ادراری استرسی

فرد در اثر عواملی مثل سرفه، عطسه و بلند کردن وسایل سنگین دچار بی اختیاری می شود.

 

بی اختیاری ادراری ناشی از خنده

در اثرخندیدن های طولانی ادرار ریزش میکند.

 

بی اختیاری مداوم

بدون هیچ احساسی و کنترلی به صورت مداوم ادرار فرد تخلیه می شود.

 

 

 

کلید واژه ها: بی اختیاری ادرار بی اختیاری اورژانسی بی اختیاری استرسی ادرار قطره قطره مشکلات ادراری عفونت ادراری تکرر ادراری شب ادراری کج ادرار کردن خون در ادرار سوزش ادرار دکتر متخصص کلیه و مجاری ادرار دکتر مجاری ادرار افسریه پیروزی نارمک تهرانپارس شرق تهران پاکدشت قیامدشت ورامین