سیستوسکوپی

 

سیستوسکوپی روشی است که برای بررسی مشکلات مثانه و مجاری ادراری استفاده میشود. پزشک با انجام سیستوسکوپی، درون مثانه و مجرای ادرار (پیشابراه) را مشاهده میکند. در این روش،  یک لوله باریک و مجهز به چراغ به نام سیستوسکوپ به درون مجرای ادرار و مثانه هدایت شده و از این راه می‌تواند قسمت‌هایی از مثانه و مجرای ادرار که معمولاً در عکس‌های رادیولوژی به خوبی دیده نمی‌شود را می ببیند. بدین وسیله پزشک میتواند. مشکلات دستگاه ادراری را تشخیص دهد.

 

 

کلید واژه ها: مشکلات ادراری عمل پروستات با لیزر مجاری ادراری سیستوسکوپی دکتر متخصص کلیه و مجاری ادرار پیروزی نارمک شرق تهران مثانه التهاب مثانه تنگی مجرا عفونت ادراری مجاری ادرار کلیه التهاب کلیه درد زیر شکم خون در ادرار افسریه ورامین رودهن پاکدشت نیروهوایی بند آمدن ادرار