بیمارستان انصاری

آدرس بیمارستان:

تهران - نارمک ، خیابان 46 متری غربی ، خیابان شهید ثانی  بیمارستان انصاری

تلفن‌ تماس:‌  021 73012000

 

 نمایش مسیر و ترافیک

https://goo.gl/maps/PiGK9xPADcox5jYS8

 

 

 


روزهای حضور دکتر کرامتتی در درمانگاه بیمارستان انصاری

پنجشنبه : ساعت 10تا 12 صبح

پنجشنبه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر

 


 

 

 

 

 

کلید واژه ها: دکتر متخصص اورولوژی دکتر حسین کرامتی دکتر متخصص کلیه و مجاری ادرار بیمارستان انصاری نارمک تهران