بیمارستان صدیقه الزهرا

آدرس بیمارستان :

تهران. دولت آباد. بلوار قدس. بیمارستان حضرت صدیقه زهرا (س)

شماره تماس:۷- ۳۳۷۵۴۸۲۵

 

نمایش مسیر و ترافیک

https://goo.gl/maps/gVEjcGSEBCDDR2GD6

 


 

روزهای حضور دکتر کرامتی در درمانگاه بیمارستان

شنبه: ساعت 11 تا ساعت 12،

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: بیمارستان صدیقه الزهرا دکتر متخصص اورولوژی درمانگاه دکتر حسین کرامتی دکتر متخصص کلیه و مجاری ادرار