بیمارستان سوم شعبان

آدرس بیمارستان سوم شعبان

تهران، میدان قیام، پل ری، خیابان شهید رضوی، بیمارستان سوم شعبان

تلفن‌های تماس:‌ 19 الی 33129111

 

 نمایش مسیر و ترافیک

https://goo.gl/maps/t4NYKq1waoc3dRZH6


روزهای حضور دکتر کرامتی در درمانگاه بیمارستان

سه شنبه : ساعت 9:00  تا  11:00،

 

 

کلید واژه ها: بیمارستان سوم شعبان دکتر حسین کرامتی دکتر متخصص کلیه و مجاری ادرار دکتر متخصص اورولوژی