فریز زگیل یا کرایوتراپی

امروزه مؤثرترین روش درمان زگیل تناسلی، در دنیا  فریز زگیل یا  کرایوتراپی است. در این روش با ایجاد انجماد در دمای بسیار پایین (۱۹۶- درجه سانتیگراد) با نیتروژن مایع، زگیل کاملاً منجمد میشود. نیتروژن مایع تا عمق زگیل نفوذ میکند، تا تمام بافت زگیل فریز شود.

کرایو به عنوان یک روش بسیار مؤثر، کم هزینه و با اثر درمانی بسیار بالا جهت درمان زگیل تناسلی در مردان و زنان توصیه می شوداین روش از روش لیزر تراپی ارزان تر بوده  و باعث پخش شدن زگیل تناسیلی به بخش های دیگر نمی شود.

 

 

درمان زگیل تناسلی

 روش جراحی :  این روش به دلیل امکان عود مجدد آن در جاهای دیگر حین جراحی، و نیز به خاطر بدشکل کردن ناحیه تناسلی توصیه نمی شود.

 لیزر: صرفنظر از  هزینه های بالای لیزر، امکان انتشار ویروس از طریق دود ناشی از لیزر در ناحیه تناسلی و انتقال آن به پزشک و دیگر افراد وجود دارد.

 دارو :  محلول هایی مانند: پروفیلین و اسید سالیسیلیک از جمله درمان های دارویی محسوب می شوند. اما این درمان طولانی مدت بوده و نتیجه بهبودی نیز مشخص نیست.

 کرایوتراپی :  کرایو به عنوان یک روش بسیار مؤثر، کم هزینه و با اثر درمانی بسیار بالا جهت درمان زگیل تناسلی در زنان و مردان توصیه می شود. این روش از روش لیزر تراپی ارزان تر بوده  و باعث پخش شدن زگیل تناسیلی به بخش های دیگر نمی شود.

 

کرایوتراپی

مؤثرترین روش درمان زگیل تناسلی در دنیا  کرایوتراپی یا فریز است.

 در این روش با ایجاد انجماد در دمای بسیار پایین (۱۹۶- درجه سانتیگراد)

 با نیتروژن مایع، زگیل کاملاً منجمد میشود.

نیتروژن مایع تا عمق زگیل نفوذ میکند، تا تمام بافت زگیل فریز شود.

روش بسیار مؤثر، کم هزینه و با اثر درمانی بسیار بالا جهت درمان زگیل تناسلی در مردان و زنان

این روش از روش لیزر تراپی ارزان تر بوده  و باعث پخش شدن زگیل تناسیلی به بخش های دیگر نمی شود.