تصاویرجراحی

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ | ۲۱:۴۱ ۵

در تصاویر زیر میتوانید بعضی از عمل های جراحی انجام شده توسط دکتر کرامتی را مشاهده کنید

خروج سنگ باقطر ۵سانتی متر  از مثانه بیمار ۵۰ ساله
برداشتن  زگیل تناسلی بزرگ با جراحی
جراحی کیست بزرگ بیضه در آقای ۵۰ ساله
عمل برداشتن پروستات ۱۰۰ گرمی در یک بیمار ۶۰ ساله با شکایت بند آمدن مکرر ادرار
خروج ۱۰ سانتی متر سنگ از مثانه بیمار ۸۰ ساله